Merhaba Sayın Misafir! Öncelikle YapiSor.Com 'a hoşgeldiniz. İnşaat sektörünün en büyük bilgi alışveriş platformu olan YapiSor.Com 'dan daha fazla faydalanabilmek için üye olmanızı tavsiye ederiz. Üye olarak sitede daha fazla kaynağa ulaşabilme, sitedeki diğer üyeler ile etkileşimde olabilme ve daha pek çok imkana sahip olacaksınız. İyi günler dileriz.

Bina yıkılması durumunda şantiye şefi sorumluluğu

0 beğenilme 0 beğenilmeme
1,178 kez görüntülendi
16, Ekim, 2014 Mesleki Hukuk kategorisinde İnşaat Mühendisi C50 (7,819 puan) tarafından soruldu
Deprem vb. gibi afet durumlarında bir bina yıkılırsa şantiye şefi sorumluluğu ne derecededir? Bu durumda esas sorumlu kimdir? (Hukuken)

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

2 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme
17, Ekim, 2014 Gökhan Irmak C35 (2,312 puan) tarafından cevaplandı
0 beğenilme 0 beğenilmeme
17, Ekim, 2014 Gökhan Irmak C35 (2,312 puan) tarafından cevaplandı
ŞANTİYE ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1.Yapı müteahhidi ve şantiye şefi; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte bu Kanuna, ilgili diğer

mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek,neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek

mecburiyetindedir.Yapı müteahhidi ve şantiye şefi, ilgili fenni mesullerin de

netimi olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramaz.(3194 Sayılı İmar Kanunu Madde:28)

2.

Şantiye şefi; yapıyı ilgili mevzuat hükümlerine, ruhsata ve eki projelere,denetçi mimar ve

mühendis ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının talimatlarına uygun olarak inşa ettirmek,

yapı denetimi sırasında bizzat hazır bulunarak, denetimin uygun şartlar altında yapılmasını

sağlamak, ek-10'da gösterilen form-8'e uygun yapı denetleme defterini şantiyede muhafaza

etmek,bu defterin ilgili bölümünü ve yapı denetim kuruluşunca düzenlenen diğer tutanak ile

belgeleri imzalamakla yükümlüdür.(Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Madde:9/(3))

3.

Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapımişinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun

olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak,mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak,uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.

(Yapı MüteahhitlerininKayıtlarıile ŞantiyeŞefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik Madde:10/(6))

4.

Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasından sorumludur.

(YapıMüteahhitlerinin Kayıtları ile ŞantiyeŞefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik Madde:10/(7))

5.

Şantiye şefi görev aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini imzalamakla

yükümlüdür.(Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile ŞantiyeŞefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik Madde:10/(11))

6.

Yapı müteahhidi veya onu temsilen görevlendirilen şantiye şefi, inşaatta herhangibir imalata

başlamadan en az bir gün önce, yapılacak imalatı yapı denetim kuruluşuna haber vermek

zorundadır.Aksi takdirde, işin denetimsiz ilerlemesinden doğabilecek her tü

rlü sorumluluk yapı müteahhidine ve onu temsilen görevlendirilen şantiye şefine aittir.

(Yapı Denetimi UygulamaYönetmeliği Madde:9/(6))

7.

Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve kusurları, öneri veönlemleri belirlemek, yapı müteahhidine rapor etmek ve şantiyede görev alan ilgili kişilerebildirmekle yükümlüdür.

Raporda yer alan hususların yerine getirilmemesinden yapı müteahhidisorumludur.

(Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile ŞantiyeŞefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında YönetmelikMadde:10/(8))

8.

Yapı müteahhidi ve onu temsilen görevlendirilen şantiye şefi,yapım işlerindeki kusurlardan

dolayı müteselsilen sorumludur.

(Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Madde:9/(5))

9.

İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, İş Sağlığı ve

Güvenliği Kanununun uygulanması bakımından işveren sayılır.

(6331 İş Sağlığı veGüvenliği Kanunu Madde 3/2))

10.

İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri,

İş

Kanununun uygulanması bakımından işveren sayılır. İş Kanununda işveren için öngörülen her

çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır.

(4857 İş Kanunu, Madde: 2)

11.

Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, b

u zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar

verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar

veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

(6098 Türk Borçlar Kanunu, Madde: 49)

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
1 cevap 196 kez görüntülendi
8 ay önce Mesleki Hukuk kategorisinde oklkvn C14 (85 puan) tarafından soruldu
0 beğenilme 0 beğenilmeme
1 cevap 220 kez görüntülendi
8, Kasım, 2014 Mesleki Hukuk kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 beğenilme 0 beğenilmeme
2 cevap 185 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
3 cevap 216 kez görüntülendi
4 ay önce Kariyer kategorisinde cvlengnr61 tarafından soruldu
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 152 kez görüntülendi
Yapısor'a Hoşgeldiniz ! Yapısor, mühendisten mimara, akademisyenden öğrenciye sektördeki tüm profesyonellerin sektörel ve mesleki konularda sorularını paylaşıp cevap bulabileceği, bildiklerini paylaşabileceği bir mesleki platformdur.

2,630 soru

4,384 cevap

1,422 yorum

3,822 kullanıcı

İnşaat-İnşaat Mühendisliği-Mimarlık-Şantiye-Proje Yönetimi-İnşaat Malzemeleri-İnşaat Makinaları-İnşaat Firmaları-İnşaat Programları-Yapı Sözlüğü
Copyright © 2014 Yapisor.com
...