Merhaba Sayın Misafir! Öncelikle YapiSor.Com 'a hoşgeldiniz. İnşaat sektörünün en büyük bilgi alışveriş platformu olan YapiSor.Com 'dan daha fazla faydalanabilmek için üye olmanızı tavsiye ederiz. Üye olarak sitede daha fazla kaynağa ulaşabilme, sitedeki diğer üyeler ile etkileşimde olabilme ve daha pek çok imkana sahip olacaksınız. İyi günler dileriz.

binalara temel kotu, kanal kotu ve su basman kotu nasıl verilir, bunlarla ilgili örnekler verebilecek var mı

Daha kaliteli soru ve cevaplar için :
1) Yukarı (▲) ve aşağı(▼) okları kullanarak, artı ya da eksi puan verebilirsiniz.
2) Sorunuza en doğru cevabı seçmek için "√" tik butonunu kullanabilirsiniz.
1 beğenilme 0 beğenilmeme
32,271 kez görüntülendi
28, Mayıs, 2017 Proje&Tasarım kategorisinde misafir tarafından soruldu

binalara temel kotu, kanal kotu ve su basman kotu nasıl verilir, bunlarla ilgili örnekler verebilirmisiniz proje ödevim için fazla detay bulamadım

Bu Soruyu Paylaşmak İster misin :

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

1 cevap

3 beğenilme 0 beğenilmeme
29, Mayıs, 2017 candyman C35 (1,621 puan) tarafından cevaplandı
5, Haziran, 2017 İnşaat Mühendisi tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap
Merhabalar

1)Temel kotu neye göre verilir: Temel kotu farklı sebepler sonucu ortaya çıkabilir ben örnnekler veriçeğim

A)Bodrum yüksekliğine göre : Bu şöyle olmakta bodrum yüksekliği 280 olsun. 0.00 kotu belirlendi ve bunun üzerine belediyeden subasman kotunu aldınız buda 80 cm şimdi Bodrumumuza 80 cm su basmandan geldi ve 280-80 200cm bir yüksekliğe ihtiyacımız var 0 kotundan aşağıya 200cm inmeniz lazım ve bu 200cm temel üst kotu olur enaz 30 40 cm de temel kalınlığı olucaktır bu 30 40 cmden sonra 0 dan aşağıya 240 cm inmeniz gerektiği anlamına gelir yani bu -240 cm temel alt kotu olur.

B)Don seviyesine göre:illa bodrum olucak diye bir kaide yoktur bunun içinde şöyle bir kuralımız var

Temel alt kotumuz don seviyesinde veya don seviyesinin dahada altında olmak zorunda Don seviyesi iklimden ve bölgelerden bölgelere degişmekte dir ama ortalama en az 60 olmalı 60 ila 150 cm arası uygundur ve bu derinlik zaten analizler sonucu belli olur.

Subasman kotu: subasman kotunu bulabilmek için ilk önce 0.00 kotu belirlenmesi lazım 0 kotunun belirlenmesi imar kanununda 3 farklı yönde yapılmaktadır.

Şimdi ilk olarak parsel cephemizi bulmamız lazım 0 kotu bu cepheye göre verilir bu parsel cephesi nasıl bulunur ?

1)parselden tek yol geçiryor ise yol cephesi parsel cephesidir.

2)birden fazla yol geçiyor ise yol genişliği en fazla olan cephe parsel cephesidir

3)tüm yollar aynı boyutta ise parselin dar olan kısmı parsel cephesidir

Şimdi Cephemizi bulduğumuza göre 0 kotunun hesabını yapalım.

buda 6 yoldan oluşmaktadır.

1)Yoldan kotlandırma:

a) Genel olarak binaların cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst seviyesinden) kot verilir.

b)Tretuvar seviyesi, kırmızı kota göre belirlenen yol seviyesinin (0.18) m. üstü olarak kabul edilir.

c) Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde bordür üst seviyesi, ilgili idare tarafından hazırlanan projesine göre en geç 3 gün içinde belirlenir.

ç) Binalara kot verilirken parselin kot aldığı yol cephesinin bina köşeleri hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesi röper kabul edilir.

d) Parselin kot aldığı yol cephesinin köşe kotları arasında (3.50) m. veya daha fazla kot farkı bulunması halinde, binanın oturacağı alan kademelendirilmek ve her kademenin orta noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi (± 0.00) kabul edilmek suretiyle kot belirlenir. Ancak her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en çok (1.75) m. olmak zorundadır. Kademelendirme kot aldığı noktaya göre olması gerekli saçak seviyesi dikkate alınarak üst katlardan da yapılabilir.

e) Bitişik nizama tabi olup, farklı kat adedi ve farklı kotları haiz yollara cepheli köşe başı parsellerde, yolların kat rejimini bozmamak üzere en az 6 metrede bir kademelendirme yapılır.

f) Kademeli kotlandırmada her kademe, cephe boyunca (6.00) m.den aşağı olamaz. Son kademenin (6.00) m.den az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyulur. Ayrıca her kademedeki bina bölümü kendi (± 0.00) kotuna göre, imar planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez.

g)Tabii zemin kotu yol kotu altında olan parsellerde, binalara verilecek azami kot parselin cephe aldığı yol hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesidir.

2)Tabi zeminden kodlandırma:

a) Arazinin meyilli olması durumunda, parselin tabii zemini yoldan yüksek ve ön bahçe mesafesi (10.00) m. veya daha fazla veya parselin tabii zemini yoldan aşağıda ve ön bahçe mesafesi (15.00) m. veya daha fazla ise tabii zeminden kot verilir.

b) Yola göre yüksek olan parsellerde, tabi zemin kotu, o parseller için bordür seviyesinden verilecek kotu (3.00) m. den fazla geçemez.

c) Bir yola cepheli veya birden fazla yola cepheli olup, üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün olan parsellerde kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Ancak, yola nazaran (3.00) m. yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu ilgili idarenin imar birimince yapı adasının tamamının bu madde hükümleri çerçevesinde etüdü ve bunun ilgili idare encümenince kabulü ile yapılır.

 

3) Köşe başı parsellerde kotlandırma:

a) Köşe başı parsellerde kot, yolların farklı genişlikte olduğu durumda geniş yoldan ve parsel orta noktası hizasındaki bordür taşı üst seviyesinden verilir.

b) Yolların aynı genişlikte olduğu, yollar arasındaki kot farkının en çok (1.50) m. olduğu durumlarda yolların kesiştiği tretuvar üst seviyesinden kot verilir.

c) Aynı genişlikte yolların kesişmesi sonucu meydana gelen ve yollar arasında 1,50 m.den fazla kot farkı bulunan, ön cephesi, uygulama imar planında işaretlenmeyen köşe başı parsellerde, kotu yüksek olan parsel cephesinin aritmetik ortalaması esas alınarak +0.00 kotu belirlenir. Röper noktası ve parselin yol cephesine rastlayan köşe kotları arasında 3,50 m. veya daha fazla kot farkı olması durumunda (1) numaralı bent hükümleri doğrultusunda kademe yapılır.

4) Köşe başından başka iki yola cephesi olan parsellere, cephe aldığı yoldan bu maddenin yukarıdaki bentlerine uygun olarak kot verilir.

5) İkili veya üçlü blok teşkil eden binaların her birisine yukarıdaki bentlere göre ayrı ayrı kot verilir.

6) Bu maddeye göre yapılan kotlandırma sonucu kot alınan nokta ile diğer yollar arasında kot farkı olması halinde binada en az (6.00) m. kademe yapılarak komşu parselde veya yolda bulunan diğer binaların yükseklik seviyesine ve kademelendirmeye uygun hale getirilecek şekilde projelendirilir.

Bir parselde birden fazla yapı yapıldığında her yapı için ayrı olarak yukarıdaki bentlere uygun kot verilir.

Tabii zeminden kotlandırma, ancak ilgili belediyenin imar birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve bunun ilgili belediye encümenince kabulü ile uygulanır.

Kot alınan noktanın tespitinde bölge kat rejiminin aşılmaması, komşu parseller dahil yol cephelerinde sokak siluetinin korunması esastır.

Not:Yol kodlarını bulduktan sonra bu kota 12 ila 20 cm arası tretuvar yüksekliği eklenir bu yükseklikten sonra tretuvar üst kodu bizim 0.00 kotumuz Kırmızı Kot olur. KIRMIZI KOT 0.00 kotudur

Belediye bu 0 kotunun üstüne 0 dan 1 metre arası bir su basman yüksekliği verir zemin kat kotu 0.00 kotunun altına ve 1.00 metrenin üstünde olamaz.YAPISOR'a Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (TEMMUZ AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz.) :

İnşaat Projelerinde Metraj, Keşif, Bütçe ve Hakediş Eğitimi - 70 TL   SATIN AL
Tüm Aşamalarıyla İnşaat Eğitimi - AUTOCAD/STA4/EXCEL/PROJECT - 50 TL   SATIN AL
Primavera P6 ve Excel ile Planlama ve Bütçe Analizi Eğitimi- 50 TL   SATIN AL
İnşaat Proje Okuma Eğitimi - Mimari/Statik/Mekanik/Elektrik - 50 TL   SATIN AL
REVİT Architecture Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
Sta4CAD Eğitimi - 40 TL   SATIN AL
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 60 TL   SATIN AL
MS PROJECT Eğitimi - 60 TL   SATIN AL

İlgili sorular

1 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 206 kez görüntülendi
13, Temmuz, 2017 Betonarme Yapılar kategorisinde ygtince C14 (10 puan) tarafından soruldu
0 beğenilme 0 beğenilmeme
3 cevap 296 kez görüntülendi
10 ay önce Metraj&Hakediş kategorisinde salihemree C14 (6 puan) tarafından soruldu
2 beğenilme 0 beğenilmeme
3 cevap 738 kez görüntülendi
10, Ekim, 2018 İnce İşler kategorisinde asiogü C30 (1,438 puan) tarafından soruldu
0 beğenilme 0 beğenilmeme
1 cevap 440 kez görüntülendi
8, Ekim, 2015 Köprüler kategorisinde msafadogan C14 (12 puan) tarafından soruldu
2 beğenilme 0 beğenilmeme
1 cevap 2,507 kez görüntülendi
Yapısor'a Hoşgeldiniz ! Yapısor, mühendisten mimara, akademisyenden öğrenciye sektördeki tüm profesyonellerin sektörel ve mesleki konularda sorularını paylaşıp cevap bulabileceği, bildiklerini paylaşabileceği bir mesleki platformdur.

inşaat reklam

4,524 soru

7,752 cevap

3,498 yorum

7,443 kullanıcı

İnşaat-İnşaat Mühendisliği-Mimarlık-Şantiye-Proje Yönetimi-İnşaat Malzemeleri-İnşaat Makinaları-İnşaat Firmaları-İnşaat Programları-Yapı Sözlüğü-İMO
İnşaat Demiri Fiyatları-Beton Fiyatları
Copyright © 2014 Yapisor.com

...